Technologia blockchain – czym jest i jak wykorzystać ją w 2023 roku

Blockchain
22.12.23

Technologia blockchain – czym jest i jak wykorzystać ją w 2023 roku

W którym kierunku zmierza rozwój technologii blockchain i jakie są jej kluczowe zastosowania na ten moment

Zgodnie z przewidywaniami Gartnera, w 2030 roku pułap zysków wygenerowanych za pośrednictwem technologii blockchain osiągnie 3.1 biliona dolarów. Warto więc już teraz zacząć zagłębiać się w temat, choć dopiero w 2023 ma być ona gotowa na szeroko zakrojoną implementację.

Międzynarodowe korporacje i rekiny branż ukierunkowanych na rozwój cyfrowy intensywnie wdrażają elementy oparte na blockchainie, aby umocnić swoją rynkową pozycję. Firmy, którym uda się zbudować struktury umożliwiające wdrożenie tej technologii, mają większą szansę na sukces w swojej niszy.

W rezultacie, liderzy małych i średnich firm czują presję, by również zacząć wykorzystywać blockchain na różne sposoby. Oznacza to oczywiście wzrost liczby stanowisk powiązanych z blockchainem oraz coraz większe zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę w tym obszarze. Jeśli rozważasz ukierunkowanie swojej kariery na blockchain, ten artykuł może okazać się pomocny. Pomoże ci zrozumieć m.in. podstawowe mechanizmy tej technologii i jej zastosowania w różnych branżach.

Warto pamiętać, że blockchain to wciąż rozwijająca się technologia, która generuje wiele wyzwań, od problemów strategicznych związanych z brakiem technicznej interoperacyjności po przetwarzanie danych, włączając w to kwestie prawne związane z GdPR.

Przygotowaliśmy kompleksowy przewodnik, w którym znajdziesz wszystko, co warto wiedzieć na temat technologii blockchain w 2023 roku.

Blockchain – czym jest?

Blockchain to baza danych rozproszona między węzłami sieciowymi. Podobnie jak baza danych w tradycyjnym pojmowaniu, przechowuje ona dane elektronicznie w formacie cyfrowym. Zabezpiecza jednak dane i wyklucza udział stron trzecich w ich przetwarzaniu.

Łańcuchy bloków odgrywają kluczową rolę w systemach kryptowalutowych, takich jak na przykład Bitcoin, przechowując zabezpieczone i zdecentralizowane rejestry transakcji.

Kolejna różnica między tradycyjną bazą danych a blockchainem leży w sposobie organizowania danych. Blockchain gromadzi informacje na poszczególnych blokach łańcucha. Kiedy limit przechowywania danych na konkretnym bloku zostanie osiągnięty, blok zostaje zamknięty i podłączony do poprzedniego, stając się częścią łańcucha określanego mianem blockchaina. Wszystkie nowe informacje zaczynają natomiast spływać do następnego bloku w kolejce – i tak w kółko.

Baza danych zazwyczaj strukturyzuje dane w tabelkach, natomiast blockchain, jak sama nazwa wskazuje, ogranicza się do bloków. Wdrożona w zdecentralizowany sposób, taka struktura danych tworzy oś czasu, której nie da się zmienić lub cofnąć. Kompletny blok staje się częścią tej osi i tym samym, od tej pory nie można go zmienić. Każdy blok dodany do łańcucha zyskuje przypisany znacznik czasowy.

Technologia blockchain ma pięć kluczowych wyróżników:

Dystrybucja – członkowie łańcucha są od siebie fizycznie oddzieleni, jednak połączeni za pośrednictwem sieci. Każdy uczestnik z pełnym węzłem dysponuje kompletną kopią blockchaina, która jest uaktualniana wraz z każdą nową transakcją.

Enkrypcja – blockchain wykorzystuje publiczne i prywatne dostępy, aby przechowywać dane na blokach w bezpieczny i pół-anonimowy sposób (uczestnicy posługują się pseudonimami). Mogą oni zarządzać swoimi personalnymi informacjami i udostępniać publicznie wyłącznie te dane, które są niezbędne do przeprowadzenia transakcji.

Niezmienialność – transakcje są kryptograficznie podpisane, opatrzone znacznikami czasowymi i kolejno dodawane do łańcucha. Rejestry nie mogą być poddawane zmianie, chyba że wszystkie strony wyrażą na to zgodę.

Tokenizacja – na blockchainie, wartość jest reprezentowana przez tokeny, które mogą być w zasadzie czymkolwiek, od zasobów finansowych po dobra fizyczne. Tokeny gwarantują też członkom kontrolę nad ich danymi personalnymi.

Decentralizacja – dzięki mechanizmowi konsensusu, węzły w rozproszonej sieci zachowują zarówno informacje o niej, jak i jej zasady. W praktyce, decentralizacja oznacza, że żadna pojedyncza jednostka nie kontroluje komputerów, informacji, czy regulacji.

Technologia blockchain – historia w pigułce

Blockchain zadebiutował publicznie w 2009 roku wraz z uruchomieniem bitcoina. Wtedy też Satoshi Nakamoto opublikował artykuł opisujący ten świeży koncept.

Niemniej jednak, korzenie technologii blockchain sięgają 1991 roku, kiedy to fizyk Stuart Haber oraz kryptograf W. Scott Stornetta opublikowali pracę naukową zatytułowaną „Jak opatrzyć cyfrowy dokument znacznikiem czasowym” (How to time-stamp a digital document)

W swojej pracy naukowcy opisywali możliwość nadania cyfrowym rejestrom statusu niezmienialnych z wykorzystaniem Time Stamping Service (TSS), która łączy w sobie funkcje hash i cyfrowe podpisy na potrzeby certyfikacji autentyczności dokumentu. Dokumenty te są następnie ze sobą łączone celem utworzenia sekwencji mogącej weryfikować powiązane ze sobą znaczniki czasowe.

W swojej najprostszej formie, blockchain był łańcuchem dokumentów opatrzonych sekwencją czasową. Nick Szabo wykorzystał ją w 1998 roku do stworzenia Bit Gold, wczesnego prototypu kryptowaluty. Nie był on jednak przekonany co do praktycznego zastosowania tego konceptu.

Propozycja Satoshiego Nakamoto odseparowała wartość Bitcoina od kosztów obliczeniowych, pozostawiając ją w rękach wolnego rynku.

Jeśli wartość jest bezpośrednio powiązana z kosztami infrastruktury obliczeniowej, może to prowadzić do nieścisłości na sieci. Jedna kryptowaluta może w ten sposób stać się bardziej wartościowa niż pozostałe w związku z niższymi kosztami przetwarzania. Jeśli wartość Bitcoina byłaby powiązana z kosztami obliczeniowymi, wszystkie Bitcoiny wydobyte w 2010 roku byłyby zdecydowanie tańsze od tych tworzonych teraz, ponieważ wydobycie jednego Bitcoina w 2010 roku wymagało znacznie mniej mocy obliczeniowych.

Protokół blockchain – co to jest?

Protokoły blockchain to zasady umożliwiające przesył danych na sieci. Stanowią one zestaw standardów i reguł czyniących przekazywanie informacji łatwiejszym, wydajniejszym, i bezpiecznym.

Protokoły pełnią ważną funkcję w monitorowaniu i zabezpieczeniu sieci komputerowej. W związku, z tym że blockchainy są często wykorzystywane na potrzeby transakcji, wykorzystanie protokołu jest kluczowe w kontekście bezpieczeństwa.

Protokół blockchain zarządza siecią blockchainową. Zawarte w nim zasady określają między innymi interfejs sieci, interakcje między węzłami, rodzaje przesyłanych danych, czy system nagród wykorzystywany na sieci.

Protokoły stoją na straży bezpieczeństwa całej sieci krypto, zarządzając strukturą danych i chroniąc ją przed działalnością cyberprzestępców. Gdy dochodzi do transakcji, protokoły aktualizują całą bazę danych na każdym jej etapie.

Popularne zastosowania technologii blockchain

Przelewy pieniężne za pośrednictwem technologii blockchain

Żaden sektor nie skorzysta na wdrożeniu technologii blockchain w takim stopniu, co finansowy. Banki są otwarte jedynie w godzinach biznesowych, zazwyczaj tylko w dni robocze. Jeśli zdeponujesz na koncie środki w piątek o godzinie 18:00, najprawdopodobniej pojawią się one na twoim koncie dopiero w poniedziałek rano. Nawet jeśli zrobisz to w godzinach pracy banku, weryfikacja może zająć od jednego do trzech dni w związku z ilością przetwarzanych transakcji.

Dzięki wdrożeniu blockchaina do bankowych procesów, transakcje mogą być przetwarzane w zaledwie 10 minut lub mniej. Tyle czasu zajmuje dodanie bloku do łańcucha, niezależnie od tego, czy jest to dzień roboczy, czy weekend lub święto.

Przykłady takiego wykorzystania technologii blockchain w aplikacjach:

Circle – aplikacja umożliwiająca użytkownikom przesyłanie pieniędzy za pośrednictwem wiadomości tekstowych bez jakichkolwiek opłat.

Coinbase – jedna z największych giełd wymiany, które umożliwia użytkownikom kupowanie, sprzedaż, oraz przechowywanie ponad 150 kryptowalut, oraz wymienianie ich na waluty fiat.

Ripple – aplikacja umożliwiająca użytkownikom wysyłanie pieniędzy i dokonywanie płatności za pośrednictwem ponad 175 banków oraz platform sprzedażowych.

Handel za pośrednictwem blockchain

W przypadku handlu akcjami, cała procedura może zająć nawet trzy dni (lub i więcej, gdy mowa o handlu międzykontynentalnym). W tym czasie fundusze i udziały pozostają zamrożone.

Biorąc pod uwagę rozmiar tych funduszy, nawet kilka dni opóźnienia może wiązać się z ogromnymi wydatkami oraz sporym ryzykiem. Aby rozwiązać ten problem, banki mogą sięgnąć po technologię blockchain, która przyspiesza proces domykania handlu akcjami oraz czyni go bardziej bezpiecznym.

Przykłady aplikacji w tym obszarze:

Paxos – dzięki wykorzystaniu blockchaina, platforma ta pozwala na szybkie domykanie umów handlowych i automatyzuje proces płatności, eliminując strony trzecie.

Gemini – ta aplikacja umożliwia użytkownikom kupno, sprzedaż, oraz przechowywanie zasobów cyfrowych. Stojąca za nią firma tworzyła pierwszego na świecie stablecoina podlegającego rządowym regulacjom, czyli Gemini Dollar (GUSD).

ShapeShift – aplikacja, która ułatwia wymianę kryptowalut w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem blockchaina.

Pożyczki

Pożyczkodawcy mogą wykorzystać smart kontrakty bazujące na blockchainie do obsługi zabezpieczonych pożyczek. Niektóre działania, jak na przykład płatność, wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, czy zwolnienie zabezpieczeń, mogą być realizowane automatycznie właśnie za pośrednictwem smart kontraktów. Sprawia to, że cały proces udzielania pożyczki przyspiesza. Staje się przy tym wydajniejszy kosztowo, dzięki czemu pożyczkodawcy mogą oferować niższe oprocentowanie.

Przelewy płatnicze, pożyczki, oraz sprzedaż i kupno akcji, stanowią część ekosystemu zdecentralizowanych finansów (Decentralized Finance ecosystem). Jego krajobraz szybko ewoluuje dzięki platformom takim jak Colony, społecznościowy akcelerator projektów DeFI projects.

Innym przykładem może być SALT, dostarczający pożyczki z wykorzystaniem cyfrowych zasobów o bardzo niskim APR, czy BlockFi, platforma pożyczkowa stosująca kryptowaluty jako zastaw.

Smart kontrakty

Smart Contract to odcinek kodu, który może być osadzony na blockchainie, aby ułatwiać, weryfikować, czy też negocjować warunki umowy. Smart kontrakty funkcjonują jako zestaw ustalonych z góry warunków. W przypadku gdy zostaną one spełnione, postanowienia umowy są od razu realizowane.

Wyobraźmy sobie, że chcesz wynająć mieszkanie z wykorzystaniem smart kontraktu. Właściciel mieszkania wyraża zgodę, aby przekazać ci kod dostępu do drzwi mieszkania, gdy tylko otrzyma od ciebie depozyt. Smart kontrakt może zabezpieczyć oraz zautomatyzować ten proces. Egzekwuje spełnienie warunków umowy przez obie jej strony bez generującego koszty angażowania notariuszy, mediatorów czy prawników.

Do interesujących przykładów inicjatyw bazujących na smart kontraktach można zaliczyć między innymi:

Loyyal –  czyli platformę lojalnościową umożliwiającą użytkownikom tworzenie customizowanych programów.

AidCoin – platformę która stawia sobie za cel zwiększenie zaufania do organizacji charytatywnych za pośrednictwem rozproszonych ksiąg, smart kontraktów oraz kryptowalut.

Internet rzeczy (IoT)

Śledzenie komponentów wchodzących w skład samolotów czy pojazdów jest kluczowe dla bezpieczeństwa i wymagane przez przepisy. Dane z inteligentnych urządzeń rejestrowane na zdecentralizowanych łańcuchach pozwala wszystkim udziałowcom śledzić komponenty przez cały cykl życia produktu.

Dzięki technologii blockchain, przekazywanie tych informacji organom regulacyjnym, dostawcom i producentom jest proste, bezpieczne i wydajne kosztowo.

Inteligentne urządzenia monitorują stan kluczowego sprzętu oraz jego utrzymanie. Blockchain pozwala bezpiecznie przechowywać dotyczące go dane. Zewnętrzni partnerzy zajmujący się utrzymaniem zasobów maszynowych mogą śledzić informacje na blockchainie na potrzeby analizy prewencyjnych i zapisywać na blokach swoje działania. Celem zapewnienia zgodności, firmy mogą udostępniać rejestry danych organom rządowym.

Oto przykłady aplikacji łączących ze sobą Internet rzeczy i technologię blockchain:

NetObjex – inteligentne rozwiązanie parkingowe, które pomaga kierowcom znaleźć dostępne miejsca na parkingu i automatyzuje opłaty za parkowanie z wykorzystaniem krypto-portfeli.

Telstra – Firma telekomunikacyjno-mediowa oferująca rozwiązania Smart Home wykorzystujące technologię blockchain i zabezpieczenia biometryczne.

Ochrona danych osobowych

Istnieje wiele czynników, które odseparowują ponad miliard ludzi od dostępu do tradycyjnych systemów identyfikacji – począwszy od kosztów, przez skomplikowaną biurokrację, po ogólny brak zrozumienia zagadnień związanych z tożsamością. Pozostając poza systemem, osoby te mogą mieć trudności z aplikowaniem o pracę, otrzymaniem paszportu, czy dostępem do różnych usług rządowych i socjalnych.

Potwierdzenie tożsamości jest również niezbędne, aby korzystać z tradycyjnych usług finansowych. Blockchain usuwa tę barierę. 2,7 miliarda ludzi na świecie nie korzysta z bankowości, jednak 60% z nich posiada telefon komórkowy. Mogą oni sięgnąć po rozwiązania mobilne oparte na blockchainie właśnie na potrzeby identyfikacji tożsamości.

Do firm, które wykorzystują blockchain na potrzeby identyfikacji tożsamości, należą między innymi:

Dock – Firma oferująca platformę No Code pomagającą przedsiębiorcom emitować, zarządzać i weryfikować referencje bez ryzyka oszustwa

GlobaliD – Platforma emitująca „niezależne tożsamości” (self-sovereign identities).

Ochrona zdrowia

Dostawcy usług medycznych mogą wykorzystywać blockchain do bezpiecznego przechowywania rejestrów pacjentów i wspierania procesów decyzyjnych specjalistów. Kiedy dokument medyczny zostanie stworzony i podpisany, można umieścić go na blockchainie, dzięki czemu nikt nie będzie mógł wprowadzić w nim zmian. Rejestry medyczne mogą być kodowane i przechowywane na blockchainie zabezpieczonym prywatnymi hasłami. Dzięki temu tylko autoryzowane jednostki będą miały do niego dostęp.

Zastosowań blockchaina w ochronie zdrowia jest więcej, choć ochrona danych jest najpopularniejszym z nich. Dobrym przykładem jest tutaj MedicalChain, firma medyczna korzystająca z blockchaina celem przechowywania i wykorzystywania danych z elektronicznych rejestrów na potrzeby telemedycyny. Podobnie blockchain wykorzystuje MedRec, pomagająca dostawcom usług medycznych zabezpieczyć dostęp do kart pacjentów, czy Nano Vision – firma dążąca do eliminacji silosów informacji z wykorzystaniem blockchaina.

Przechowywanie danych

Wykorzystując blockchain do przechowywania danych, firmy mogą znacznie zwiększyć ich bezpieczeństwo oraz integralność. Informacje przechowywane w zdecentralizowany sposób są bezpieczniejsze, ponieważ cyberprzestępcom znacznie trudniej jest dostać się do takiej sieci.

Blockchain zwiększa też dostępność danych, ponieważ wyklucza zależność od działań pojedynczej jednostki czy organizacji. Jednocześnie przechowywanie danych na łańcuchu bloków może być w niektórych scenariuszach znacznie tańsze niż w przypadku tradycyjnych baz danych.

Gdy mowa o przechowywaniu danych z zastosowaniem technologii blockchain, możemy wymienić takie firmy jak Filecoin, Storj.io czy Sia.tech.

Logistyka

Dostawcy mogą wykorzystać technologie blockchain do weryfikacji pochodzenia produktów, które kupują. To prosty i szybki sposób na sprawdzenie składników, czy materiałów bazowych oraz posiadanych przez nie certyfikatów organic/fair trade. Sektorowi produkcji żywności blockchain pozwala monitorować łańcuch dostaw i bezpieczeństwo żywności na wszystkich etapach – od uprawy aż po sprzedaż sklepową.

Przykładem takiej aplikacji jest OriginTrail, czyli platforma, która pozwala konsumentom sprawdzić pochodzenie i miejsce produkcji zakupionej żywności. Oprócz tego, na rynku funkcjonuje również platforma Provenance, której celem jest zwiększenie transparentności w łańcuchu dostaw oraz Blockverify, która wykorzystuje blockchain do wykrywania podrabianych produktów.

NFT

NFT to bazujące na blockchainie tokeny reprezentujące unikalne zasoby, jak na przykład dzieła sztuki, cyfrowa własność, czy różnego rodzaju media. Innymi słowy, NFT stanowi niepodważalny cyfrowy dowód własności i autentyczności konkretnego zasobu.
W założeniu tokeny te są kryptograficznie weryfikowalne, unikalne lub rzadkie i łatwo można przesyłać je innym użytkownikom. Wykorzystując kryptograficzne znaczniki przypisane do blockchaina, na którym generowane jest NFT, możesz określić źródło i aktualnego posiadacza danego zasobu w kilka sekund.

Przykłady NFT:

GucciGhost – stworzony przez artystę Trevora Andrew, który połączył logo marki Gucci ze swoim dziełem graffiti. Jego kolekcja NFT “Nifty Ghost Collection” wyprzedała się w 12 sekund

Nyan Cat NFT – oparty na memie, który zyskał popularność w 2011 roku, sprzedany za 600 000 dolarów.

Virtual hoodie od Overpriced, marki tworzącej modę dla generacji krypto, sprzedany za £19,000.

Sporą popularność zyskują ostatnio „ułamkowe NFT”, czyli tokeny, które mogą być dzielone i dystrybuowane między użytkownikami. Obniżając barierę wejścia i umożliwiając współdzielenie praw do danego zasobu, takie NFT umożliwiają kolekcjonerom o przeciętnych środkach finansowych zakup wysoko wycenianych zasobów, jak luksusowe jachty czy nieruchomości.

Blockchain w grach hazardowych

Sektor gier hazardowych może skorzystać z możliwości technologii blockchain na wiele różnych sposobów. Jedną z największych zalet prowadzenia kasyna na blockchainie jest transparentność, jaką ta technologia zapewnia graczom. Mogą oni szybko zweryfikować np. czy kasyno wypłaca pieniądze wygranym, jako że każda transakcja zapisana jest na łańcuchu bloków.

Ponadto blockchain umożliwia grę bez podawania jakichkolwiek prywatnych informacji, co często stanowi barierę dla potencjalnych graczy. Blockchain wyklucza też obawy związane z przepisami – zdecentralizowana sieć nie może zostać zamknięta przez organy rządowe.

Oto przykłady firm z tego sektora wykorzystujących blockchain:

Bitcoin Casino – platforma gier hazardowych ze zintegrowanymi kryptowalutami, która łączy szybkość transakcji z bezpiecznymi płatnościami.

Gods Unchained – gra karciana wykorzystująca Ethereum do ustanawiania własności kart.

Blockchain w zastosowaniach rządowych

Blockchain ma wiele zastosowań biznesowych, ale może też stać się fundamentem nowego systemu głosowania. Technologia ta ma szansę zminimalizować ryzyko oszustwa, zwiększając jednocześnie liczbę głosujących, co potwierdza przykład wyborów w Zachodniej Virginii w 2018 roku.

Wykorzystanie łańcucha bloków mogłoby uczynić podrabianie głosów w zasadzie niemożliwym. Protokół blockchain gwarantuje też transparentność procesu wyborczego, zmniejszając liczbę osób niezbędną do przeprowadzenia wyborów i dostarczając władzom wyniki w zasadzie od razu. Jego wdrożenie wyeliminowałoby czasochłonne przeliczenia głosów i zminimalizowałoby prawdopodobieństwo oszustwa.

Przykładem zastosowania blockchain w tym obszarze może być też Building Blocks, platforma pomocy humanitarnej podlegająca UN World Food Program. Wykorzystuje ona Ethereum i GovCoin.

Blockchain na rynku medialnym

Oszustwa – począwszy od kradzieży multimediów, podrobionych kopii, aż po duplikację cyfrowych zasobów i naruszenie praw autorskich – stanowią ogromny problem w świecie mediów. W Stanach Zjednoczonych koszty takich naruszeń sięgają łącznie 71 miliardów dolarów każdego roku. Blockchain mógłby to zmienić.

Ciekawym przykładem jest tutaj Enterprise Ethereum, która umożliwia producentom digitalizację metadanych ich oryginalnych materiałów i przechowywanie własności na zdecentralizowanej księdze. Ze względu na swoją niezmienialną strukturę, blockchain pomaga twórcom dochodzić praw autorskich, gdy dojdzie do ich naruszenia.

Wśród firm działających w sektorze medialnym i opartych na blockchainie można wymienić też Joystream, platformę videostreamingu, która chce stać się całkowicie autonomicznie zarządzaną organizacją. Kolejna firma, B2Expand, tworzy cross-gamingowe gry wideo. Blockchain wykorzystuje też Spotify, budując zdecentralizowaną bazę danych wraz z przejętym przez siebie startupem.

Blockchain na rynku ubezpieczeń

Blockchain kultywuje zaufanie wśród ubezpieczycieli, powierzając im sieć z regulowanym dostępem i bezpieczny mechanizmem przekazywania kluczowych informacji. Firmy ubezpieczeniowe wyraźnie ociągają się z adopcją tej technologii, ale widzimy, że ich zainteresowanie nią stale rośnie. Wielu ubezpieczycieli buduje nowe proof of concept i zaczyna wykorzystywać blockchain na różne sposoby.

Na ten moment, najważniejszym zastosowaniem technologii blockchain w tym zakresie są zautomatyzowane reakcje na określone parametry. Jeśli pojawia się ryzyko katastrofy naturalnej, smart kontrakt może wdrożyć życie ustanowioną wcześniej politykę bez ludzkiej ingerencji. Jeśli klient spełni wszystkie kryteria, może od razu otrzymać środki za pośrednictwem łańcucha bloków.

Interesującym przykładem zastosowania technologii blockchain w tym obszarze jest produkt testowany przez Proof of Insurance, popularną firmę ubezpieczeniową. Użytkownicy mogą za jego pośrednictwem sprawdzić informacje dotyczące ubezpieczenia. Kolejną firmą, która eksperymentuje z blockchainem, jest Nationwide Insurance.

Nieruchomości a blockchain

Proces dokumentowania praw własności zajmuje sporo czasu i wysiłku, a przy tym jest podatny na ludzkie błędy. Blockchain może wyeliminować konieczność skanowania dokumentów i fizycznego porządkowania plików, usprawniając i przyspieszając cały proces.

Przykładem ciekawej aplikacji w tym obszarze jest BitProperty, firma, której celem jest demokratyzacja inwestycji w nieruchomości właśnie za pomocą technologii blockchain. Wykorzystuje ją też Deedcoin, platforma łącząca kupców ze sprzedającymi oraz agentami nieruchomości.

Popularne platformy blockchain

Avalanche – platforma kryptowalutowa bazująca na blockchainie Avalanche, wykorzystująca smart kontrakty dla różnych projektów blockchainowych.

Cardano – platforma blockchain korzystająca z mechanizmu proof-of-stake, bazująca na systemie wzajemnej weryfikacji.

Ethereum – zdecentralizowana, otwartoźródłowa sieć blockchain oferująca użytkownikom opcję skorzystania ze smart kontraktów. Jej użytkownicy mogą korzystać z portfeli blockchain. Natywną kryptowalutą Ethereum jest Ether.

Hyperledger Fabric – otwartoźródłowy framework hostowany przez Linux Foundation przy wsparciu rozkwitającej społeczności developerów.

Hyperledger Sawtooth – otwartoźródłowa platforma typu blockchain-as-a-service umożliwiająca firmom uruchamianie customowych smart kontraktów obsługiwanych przez grupę sponsorowaną przez Linux Project, IBM, Intel, i SAP.

IBM Blockchain – komercyjnie rozpowszechniana przez IBM wersja Hyperledger Fabric, uwzględniająca pełne wsparcie SLA i cały zestaw zaawansowanych narzędzi śledzenia produktywności.

Polkadot – platforma blockchain i kryptowalutowa (DOT), umożliwiająca blockchainom wymianę informacji i przeprowadzanie transakcji bez angażowania stron trzecich.

Ripple – platforma rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym, funkcjonująca też jako giełda wymiany walut i sieć przekazów pieniężnych.

Solana – otwartoźródłowa platforma blockchain do hostowania zdecentralizowanych i skalowalnych aplikacji.

Tezos – otwartoźródłowa platforma eliminująca kluczowe bariery utrudniające adopcję technologii blockchain dla zasobów i aplikacji, wspierana przez globalną sieć walidatorów.

Tron DAO – protokół mający przyspieszać decentralizację, wspierając developerów i przekazując władzę z powrotem w ręce społeczności.

XDC Network – hybrydowy blockchain oparty na mechanizmie konsensusu XDPoS.

Quorum – otwartoźródłowy, autoryzowany protokół blockchain bazujący na Ethereum i stworzony przez J.P. Morgan.

Stellar – otwartoźródłowy, zdecentralizowany protokół dla przelewów low-cost z walut cyfrowych na tradycyjne.

Czym jest sieć blockchain?

​​Sieć blockchain to rodzaj technologicznej infrastruktury, która umożliwia aplikacjom podłączenie się do zdecentralizowanej księgi i usług smartkontraktowych. Smart kontrakty wykorzystywane są do zainicjowania transakcji. Te są następnie przesyłane do każdego węzła w sieci i rejestrowane na jego kopii księgi.

Wśród użytkowników aplikacji można uwzględnić użytkowników końcowych oraz administratorów sieci blockchain. Sieć może monitorować zamówienia, konta, płatności, produkcję, i wiele więcej.

Popularne publiczne sieci blockchain

Blockchain publiczny to taki łańcuch, do którego każdy może dodawać transakcje, które zostaną zapisane na blokach, jeśli tylko węzły uznają je za autentyczne. Każdy może w ich przypadku uczestniczyć w procesie konsensusu.

Kryptoekonomia chroni publiczne sieci blockchain, łącząc nagrody pieniężne z metodami kryptograficznej weryfikacji, jak proof-of-work (Bitcoin) czy proof-of-stake (Ethereum). Blockchainy te uznaje się również za w pełni zdecentralizowane.

Blockchainy hybrydowe

Hybrydowe sieci blockchain łączą w sobie podstawowe elementy blockchainów publicznych i prywatnych. Można do nich zaliczyć na przykład system Aergo Enterprise-Samsung firmy Samsung czy Swisscoin, nową kryptowalutę funkcjonującą właśnie na blockchainie hybrydowym.

Popularne prywatne sieci blockchain

Prywatne blockchainy to autoryzowane łańcuchy bloków zarządzane przez pojedynczą jednostkę. Należą do nich między innymi Ripple, sieć wymiany walut wirtualnych dla B2B, czy Hyperledger.

Algorytmy konsensusu

Blockchain bazuje na mechanizmie dodawanie bloków danych do łańcucha, a celem algorytmów konsensusu jest zadbanie o to, by każdy blok reprezentował wspólną wersję rzeczywistości wszystkich uczestników sieci. Algorytmy te mogą przybierać różne postaci:

Proof of Work (PoW)

W przypadku tego mechanizmu, blok weryfikuje problem kryptograficzny, rozwiązywany przez zmasowany atak (i szczyptę prawdopodobieństwa). W skrócie, funkcjonuje on jako tarcza chroniąca blockchain przed atakiem. Aby wykorzystać blockchain do jakichkolwiek celów, musisz użyć podobnych nakładów siły.

Proof of Stake (PoS)

Ten drugi, powszechniejszy mechanizm jest znacznie bardziej wydajny. Wydobywcy mogą potwierdzić swoje zaangażowanie poprzez postawienie części swoich tokenów na nowy blok. Aczkolwiek, PoS niekoniecznie zachęca do grania „czysto”.

Proof-of-Authority (PoA)

W przypadku tego algorytmu, weryfikacją transakcji zajmują się admini. Konsensus PoA jest skalowalną i szybką opcją dla prywatnych sieci. Eliminuje główną z najważniejszych zalet blockchain, czyli horyzontalność, jednak może się sprawdzić dla niektórych firm.

Proof-of-Weight (PoWeight)

Proof-of-Weight ustala prawdopodobieństwo wydobycia bloków. Możesz ustanowić jakąkolwiek ich ilość dla danego węzła.

Byzantine Fault Tolerance (BFT)

Byzantine Fault Tolerance to mechanizm konsensusu rozwiązujący klasyczny problem – wodzów rozważających natarcie na oblężone miasto. Muszą oni zdecydować, czy zaatakują, czy też zakończą oblężenie. Niektórzy z nich mogą okazać się zdrajcami i zagłosować za odwrotem. Tę tanią i skalowalną metodę stosuje m.in. Ripple czy Hyperledger.

Podsumowanie

Blockchain będzie stawał się coraz powszechniejszy w najbliższych latach, skłaniając coraz więcej organizacji do zmiany swoich struktur. Przybywać będzie bazujących na nim aplikacji, a w związku z tym urośnie zapotrzebowanie na specjalistów w tym obszarze. Jeśli zdarzyło ci się już pracować z technologią blockchain i szukasz nowych wyzwań, napisz do nas! Zawsze mamy na tapecie mnóstwo ciekawych projektów blockchainowych i przyda nam się wsparcie. Pomagamy też developerom wyspecjalizować się w technologii blockchain, więc jeśli chcesz pogłębiać swoją wiedzę w tym obszarze, sprawdź otwarte rekrutacje!