Quality Assurance Specialist – czym się zajmuje i czym różni się od testera oprogramowania?

DEV
21.12.23

Przeglądanie ofert pracy zazwyczaj pomaga wyrobić sobie wyobrażenie odnośnie poszczególnych stanowisk w IT. W przypadku testowania, sprawa nie jest jednak taka prosta. W ofertach można spotkać się z różnym nazewnictwem i definicjami ról osób dbających o jakość w projektach IT. Często granice między jedną a drugą rolą się zacierają. Tester oprogramowania, inżynier jakości, specjalista QA, inżynier testów – to tylko niektóre określenia, na które można trafić, przeglądając oferty.

W tym artykule postaramy się rzucić nieco światła na charakterystykę roli Quality Assurance Specjalist, która uwzględnia nieco szerszy wachlarz obowiązków niż w przypadku zwykłego testera oprogramowania.

Quality Assurance – co to jest?

Zacznijmy od początku, czyli zdefiniowania, czym w zasadzie jest Quality Assurance. Zgodnie z definicją ze słownika ISTQB, jest to “element zarządzania jakością skoncentrowany na zapewnianiu, że wymagania jakościowe zostaną spełnione”. Rola specjalisty będzie się więc sprowadzać do szeroko rozumianego zapewniania jakości w projekcie. Osoba taka odpowiedzialna jest za zapobieganie przyszłym problemom, jak również wdrażanie procedur testowania oraz zapewniania jakości w projekcie, dostosowywanie odpowiednich narzędzi do zapotrzebowania, analizy, a także wykonywanie rutynowej kontroli wymagań czy testów.

Quality Assurance Specialist – czym się zajmuje?

Na podstawie przytoczonej wyżej definicji wiemy, że do codziennych obowiązków Quality Assurance Specialist należy szereg zadań związanych z zapewnianiem jakości w projekcie. Czym jednak są te wszystkie zadania?

Mówiąc w skrócie, mowa o czynnościach umożliwiających zarządzanie ryzykiem w projekcie oraz pozwalających te ryzyko zmniejszyć. W komunikacji z interesariuszami, QA specialist porusza kwestie zarządzania w projekcie oraz minimalizowania ryzyka w celu dostarczania funkcjonalności na czas.

Osoba na tym stanowisku zajmuje się także zbieraniem wymagań od klienta i dbaniem o ich kompletność. Kolejnym elementem jej pracy jest pozyskiwanie i kontrola dokumentów. Powinna dbać o to, aby wraz z rozwojem projektu dokumentacja pozostawała aktualna, gdyż to ona finalnie będzie wyznacznikiem jakości w projekcie.

Kolejnym zadaniem QA specialist jest przestrzeganie wcześniej zdefiniowanej strategii testowej oraz weryfikacja środowisk. Źle skonfigurowane bądź źle funkcjonujące środowiska mogą być źródłem problemów zarówno po stronie developerów, testerów jak i klienta. Dlatego tak ważne jest, aby osoba na tym stanowisku miała wiedzę domenową umożliwiającą weryfikację nieścisłości. Ponadto QA specialist powinien przestrzegać standardów odnośnie programowania (w miarę swoich możliwości) oraz przeglądać, weryfikować zmiany w projektach.

Jak widać, zakres obowiązków na takim stanowisku jest szeroki. Z tego względu w rekrutacjach na specjalistę QA zazwyczaj poszukuje się doświadczonych osób. Osoba bez doświadczenia może być przytłoczona obowiązkami wymagającymi całego zestawu kompetencji. Skoro już o kompetencjach mowa, przejdźmy do tego czego wymaga się od specjalistów QA.

Quality Assurance Specialist – wymagane i pożądane umiejętności

Oprócz wspomnianego doświadczenia, bardzo ważne na tym stanowisku są również kompetencje miękkie i predyspozycje. Na pierwszym miejscu są oczywiście umiejętności komunikacyjne. Każdego dnia, QA wymienia informacje z zespołem, przełożonymi, oraz klientami, dlatego komunikacja to klucz. Bardzo ważna jest również umiejętność rozwiązywania problemów oraz analityczne podejście. W przeciwieństwie do testerów oprogramowania, u których pula problemów do rozwiązania jest znacznie mniejsza, QA Specialist każdego dnia mierzy się dziesiątkami decyzji, które będą w przyszłości rzutowały na projekt.

Nie zapominajmy też o czasie – QA Specialist powinien potrafić efektywnie nim zarządzać. Przy tak dużej liczbie obowiązków ważna jest też umiejętność priorytetyzacji zadań. W przypadku testera estymacja czasu pracy jest dość łatwa dzięki ściśle zdefiniowanemu zakresowi testów. Obowiązki QA Specialist są natomiast bardziej „nieprzewidywalne” i płynne, co utrudnia zarządzanie czasem.

Czym się różni Quality Assurance Specialist od testera?

Jak już wspomnieliśmy na początku, role te często bywają ze sobą mylone, nawet przez pracodawców. Zdarza się, że pojęć QA Specialist i tester używa się wymiennie. Jest to jednak błędna praktyka.

Tester oprogramowania, jak wskazuje sama nazwa stanowiska, zajmuje się weryfikacją, czy oprogramowanie nie zawiera defektów, błędów, awarii. Wykonuje on testy funkcjonalne w celu wykrycia niechcianych zachowań oraz raportuje stan aplikacji. Quality Assurance Specialist jest rolą o znacznie szerszym zakresie obowiązków.

Pomimo że w zakresie obu ról leży wykonywanie testów aplikacji, na Quality Assurance Specialist spoczywa znacznie większa odpowiedzialność. Co za tym idzie, osoba na tym stanowisku narażona jest na większy stres. Tester z reguły ma jasno określony cel w postaci wychwytywania defektów w aplikacji bądź ich retestowania już po poprawkach developerów To oczywiście również może być źródłem stresu, jednak w znacznie mniejszym stopniu.

Testy aplikacji wykonywane mogą być zarówno przez testera jak i QA Specialist. Z uwagi na ilość zadań, QA Specialist może mieć znacznie mniej czasu na egzekucję takowych testów. Tester zdejmuje z takiej osoby część obowiązków, aby mogła ona skupić się na weryfikacji produkt pod kątem poprawności funkcjonowania czy założeń biznesowych.

Tester wykonuje szereg testów funkcjonalnych, niefunkcjonalnych czy akceptacyjnych, aby zdiagnozować aplikację. Dba on również to, żeby wszystkie zgłoszone błędy zostały poprawnie naprawione przez zespół developerów. Quality Assurance Specialist dobiera i analizuje narzędzia, z których tester korzysta do wykrywania bugów.

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że udało nam się prosto zobrazować subtelne różnice między tymi dwiema rolami. Warto zaznaczyć, że spektrum obowiązków na obu stanowiskach może różnić się w zależności od specyfiki danej firmy. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o certyfikacji, na którą chętnie decydują się specjaliści QA i testerzy celem podniesienia swoich kompetencji, odsyłamy do poprzednich artykułów z serii.