Czym jest transformacja cyfrowa?

Biznes
21.12.23

Cyfrową transformację (digital transformation, DX) uznaje się za jedno z kluczowych zjawisk, które opisują współczesną rzeczywistość gospodarczą. Z perspektywy każdej firmy wygląda ona inaczej. Organizacje podejmują się tego przedsięwzięcia z różnych powodów. Coraz częściej jednak decyduje ono o ich „być albo nie być”. W obliczu pandemii ten cywilizacyjny megatrend nabiera jeszcze widoczniejszego rozpędu. Przyjrzyjmy się, czym dokładnie jest transformacja cyfrowa.

Transformacja cyfrowa obejmuje nie tylko technologie, zmiany organizacyjne i operacyjne. W dużej mierze definiuje jakość doświadczeń klienta, a także kulturę organizacyjną wewnątrz. Firmy, które poradziły sobie z wdrożeniem DX przed kryzysem związanym z pandemią dobrze prosperują w jej trakcie. Warto skoncentrować się na konkretnych obszarach, aby powtórzyć ich sukces.

Przeniesienie działań firmy do sfery digital jest dziś nieuniknione. Na jakie skutki transformacji cyfrowej można liczyć?

W organizacji, w której przeprowadzono ten proces, członkowie preferują technologie cyfrowe, również do rozwiązywania typowych problemów. Transformacja cyfrowa pociąga za sobą wprowadzenie nowych modeli biznesowych, które poprawiają wyniki finansowe. Prowadzi do powstawania nowoczesnych produktów i usług, a także nowych metod obsługi klienta.

Podstawy digital transformation

Transformacja cyfrowa ma miejsce, gdy sfera cyfrowa zaczyna dominować w procesach

i operacjach organizacyjnych. Upraszczając, jest odchodzeniem od tradycyjnych, przestarzałych strategii i sięganiem po nowsze, skuteczniejsze.

To myślenie o obecnych procesach biznesowych w kontekście obecnego otoczenia cyfrowego. Przejawem transformacji cyfrowej może być rezygnacja z systemu przechowywania plików w wersji papierowej i wprowadzenie strategii chmurowego zarządzania danymi. W organizacjach, w których zachodzi Digital Transformation, rozważa się, jaki rodzaj technologii można wykorzystać w celu usprawnienia biznesu i zwiększenia produktywności.

Transformacja cyfrowa jest nie tylko zmianą organizacyjną i operacyjną, ale także kulturową. Czym na pewno nie jest? Nie da się jej zdefiniować jako konkretny produkt czy rozwiązanie, które można nabyć. Dotyczy bowiem wszystkich obszarów, które mają związek z IT, w każdej branży.  

Jak przebiega transformacja cyfrowa w 2021 roku?

Wiele biznesów realnie ucierpiało na skutek pandemii. Jednak wiele innych nie tylko radzi sobie z obecnym kryzysem, a rozwinęło się w jego trakcie. Organizacje te spostrzegły możliwości, wdrażając nowe modele biznesowe oparte na technologiach. Podbijają rynki dzięki wprowadzeniu nowoczesnych metod pracy.

Istnieje bezpośredni związek między dojrzałością transformacji cyfrowej przed wybuchem epidemii a sukcesem w czasie jej trwania. Jakimi działaniami i podejściem wyróżniają się organizacje, które świetnie prosperują w obecnych, niepewnych czasach? W jaki sposób wdrażają transformację cyfrową?

Analiza przedstawiona w raporcie State of Digital Transformation. Building a Framework for Digital Success przygotowanym przez TEKsystems wyróżnia strategie związane z transformacją cyfrową, które obrały organizacje odporne na kryzys wywołany pandemią COVID-19, a także wykorzystywane przez nie innowacje. Przedsiębiorstwa te skupiły się na użyciu technologii, które umożliwiają transformację biznesu. Wymienić tu można cloud computing (przetwarzanie w chmurze), dane i analitykę, a także mobilne technologie internetowe.

Firmy, które pozostały liderami na rynku, zaakceptowały, a wręcz wykorzystały istniejące różnice w taki sposób, by otwierać się na wzrost i nowe możliwości. W czasie pandemii działały ze zdecydowaniem, inwestując w rozwiązania cyfrowe.

Na ich przykładzie widać, że udana transformacja cyfrowa rozpoczyna się od końcowego celu i gruntownego przemyślenia, jakie efekty chcemy osiągnąć w organizacji. Następnym krokiem jest określenie technologii i systemów, które posłużą jako środek do celu.

Jakie technologiczne korzyści osiągnęły organizacje z dojrzałym podejściem do transformacji cyfrowej, którym cechowały się jeszcze przed pandemią? Wśród nich raport wymienia integrację z innymi systemami biznesowymi, współpracę z innymi, wdrożonymi już technologiami i oprogramowaniem, analizy i raporty business intelligence, wyższy stopień bezpieczeństwa, analitykę predykcyjną, możliwości związane z pracą danych, ochronę danych i skalowalność. Motorem napędzającym transformację cyfrową u tych firm jest poprawa doświadczenia konsumenta i zwiększenie jego zaangażowania.

Najgłośniejsze hasła, o których słyszy się w kontekście transformacji cyfrowej, to sztuczna inteligencja, technologie chmurowe lub blockchain. Liderzy transformacji cyfrowej postrzegają technologie jako narzędzia, dzięki którym firma może iść do przodu.

Sukcesy transformacji cyfrowej

Rynek obfituje w przykłady transformacji cyfrowej, które robią wrażenie. Nie każdy wie, że Netflix, niezwykle popularny serwis streamingowy umożliwiający oglądanie filmów, seriali i programów przez Internet, prawdziwy potentat VOD, był początkowo nierozpoznawalną wypożyczalnią DVD. Netflix uruchomił usługę streamingową, która zaczęła sukcesywnie zyskiwać na popularności od 2010 roku. Obecnie ma ponad 100 milionów użytkowników na całym świecie.

Podczas, gdy wiele firm z punktami stacjonarnymi o tym samym profilu zniknęło bez śladu, Netflix wciąż się skaluje. Podjął się udanego przejścia na dystrybucję cyfrową, ale nie tylko. Wyróżnia go świetny – prosty i skalowalny – model biznesowy. Ponadto serwis skupia się na wartościowych treściach. Prezentuje dobrej jakości, wzorowo zlokalizowany content. Ma unikatową kulturę cyfrową i wykorzystuje technologię w wyjątkowy sposób.

Przykładem z polskiego rynku jest Grupa CCC. Ma blisko 70 platform e-commerce. Dzięki odpowiedniej technologii (m.in. rozwiązaniom chmurowym) błyskawicznie dostarcza klientom spersonalizowane produkty. Wybrane buty czy torebki pojawiają się pod drzwiami zamawiającego/ej już w ciągu godziny.

CCC realizuje strategię cyfrowej transformacji od kilku lat. Projekty zakładają klientocentryczność i dopracowane doświadczenia klienta.Ten jeden z największych producentów obuwia w Europie jest realnym przykładem, że w dobie pandemii najlepiej poradziły sobie firmy, które transformację cyfrową rozpoczęły jeszcze przed zamrożeniem gospodarki.

W kontekście transformacji cyfrowej warto odnieść się też do marki IKEA. To ikoniczny, stacjonarny sklep z meblami i wyposażeniem wnętrz i na pewno nie przykład biznesu, w którego przypadku przejście do świata online było procesem szybkim. IKEA zaczęła działać online w 2009 roku. Obecnie, przyglądając się wprowadzonym zmianom, widać, że jest daleka od stania w miejscu. Padają nawet stwierdzenia, że zmienia się w firmę technologiczną. Jej model biznesowy nie ulegnie raczej zmianie. Marka poczyniła jednak kilka inteligentnych kroków związanych z nabyciem i inwestycjami w nowatorskie technologie cyfrowe. Decyzje w tym zakresie pozwalają ocenić, że IKEA stawia się w ten sposób w dobrej pozycji na przyszłość.

Jak rozpocząć transformację cyfrową w organizacji?

Jak pokazują powyższe przykłady oraz wiele innych, o których można by jeszcze wspomnieć, udana transformacja cyfrowa, która przynosi zyski, jest jak najbardziej możliwa.

W jakim wypadku niestety się nie powiedzie, a kiedy przyniesie korzyść?

Jeżeli motorem napędowym zmian jest chęć błyskawicznej reakcji na ruchy konkurencji, rezultaty transformacji cyfrowej mogą nas rozczarować. Jeżeli jednak działaniom przyświeca chęć podwyższenia standardu świadczonych usług, pozyskanie nowych odbiorców i podtrzymanie satysfakcji klientów, włożony wysiłek przyniesie owoce.

Istotnym elementem procesu jest skupienie się bardziej na potrzebach konsumentów, ich wymaganiach i priorytetach. Warto przenieść ciężar na te obszary, jeżeli do tej pory model organizacyjny opierał się na funkcjonowaniu firmy i procesach wewnętrznych.

Należy zrozumieć wartości, którymi kieruje się konsument, jego oczekiwania i zachowania. Ocenić infrastrukturę operacyjną, uaktualnić lub zmienić technologie, procesy i politykę organizacyjną tak, aby stanowiły wsparcie zmiany.

Zdefiniuj cel transformacji cyfrowej. Jakie konkretne obszary masz nadzieję wzmocnić? Zbieraj dane i wyciągaj wnioski. Pozwoli Ci to poprawić jakość doświadczeń użytkownika. Oceń stan systemów front- i backendowych. A następnie wdrażaj i analizuj..

Właściwe działania przyniosą satysfakcję klientów dzięki nowej jakości doświadczeń. Wzrosnąć może również zadowolenie samych pracowników. Skuteczne przejście transformacji cyfrowej zwiększy zdolność organizacji do adaptacji na rynku. Korzyści obejmują również lepsze zarządzanie łańcuchem dostaw, lepszy model operacyjny, zwiększenie sprzedaży i rozpoznawalności firmy.

Warto przytoczyć dość często powtarzane w różnych kontekstach stwierdzenie. Wyjście ze strefy komfortu to jeden z niewielu sposobów, by doświadczyć prawdziwego wzrostu. Bez dwóch zdań sprawdza się ono w kontekście transformacji cyfrowej.

4soft ma stosowną wiedzę w zakresie Digital Transformation. Pomaga usprawnić komunikację w organizacjach i zbudować bezpieczną infrastrukturę. Specjaliści z zakresu automatyzacji, infrastruktury i AI mogą przeanalizować procesy zachodzące w firmie i pomóc je zautomatyzować. Proponujemy rozwiązania istniejące lub tworzymy nowe, dedykowane. Orientujemy się dobrze w obszarach związanych z zarządzaniem pracą zespołów. Pomagamy w zarządzaniu zadaniami pracowników, ułatwiamy rozliczanie ich czasu pracy. Wiedzę domenową zdobyliśmy i zdobywamy dzięki stałej współpracy z firmami o dużej skali działania. Dzięki temu łatwiej nam przewidzieć, czego może potrzebować Twoja organizacja.