Zasady nadzorowania serwerowni 4soft

Data: 12.02.2024r.
Stanowisko: Pełnomocnik ds. ZSZ
Imięi nazwisko: Ewelina Moskalska

Sprawdził:
Data: 12.02.2024r.
Stanowisko: COO  
Imię i nazwisko: Janusz Żółtański

Zatwierdził:
Data: 12.02.2024r.
Stanowisko: Prezes Zarządu, CEO
Imię i nazwisko: Bartosz Robaszewski


Zasady nadzorowania serwerowni 4soft:

1. Serwerownia została skrupulatnie zabezpieczona, aby zapewnić nie tylko bezpieczeństwo fizyczne, ale także ciągłość działania i optymalne warunki pracy dla przechowywanych systemów informatycznych. 

2. Zastosowano system kontroli dostępu, co ogranicza dostęp tylko do upoważnionego personelu.

3. Dodatkowo, infrastruktura klimatyzacyjna i monitoring wilgotności zostały starannie zaprojektowane i skonfigurowane, aby utrzymać optymalne warunki środowiskowe dla sprzętu serwerowego

4. Serwerownia wyposażona jest także w zaawansowane systemy zasilania awaryjnego, które automatycznie przejmują kontrolę w przypadku awarii zasilania z sieci głównej.

5. Dzięki regularnemu monitorowaniu zdalnemu oraz systemom bezpieczeństwa informacji, serwerownia stanowi niezawodne i bezpieczne środowisko dla przechowywanych danych i systemów informatycznych.

6. Ponadto, systemy zabezpieczeń informacyjnych w serwerowni są regularnie aktualizowane, a personel odpowiedzialny za ich zarządzanie przestrzega ścisłych polityk dotyczących haseł i dostępu. 

7. Zarządca budynku przeprowadza regularne przeglądy przewodów, system jest regularnie konserwowany.

8. W serwerowni zainstalowane zostały specjalnie zaprojektowane szafy serwerowe, które zapewniają optymalne warunki dla przechowywanych urządzeń.Szafy te posiadają odpowiednią wentylację, aby zapobiec przegrzewaniu się sprzętu, oraz są wyposażone w systemy zabezpieczeń, takie jak zamki elektroniczne czy kluczowe, aby zapewnić ograniczony dostęp tylko dla upoważnionego personelu.

9. Dodatkowo, w celu zapewnienia ochrony przed pożarem, w serwerowni zainstalowane są wyspecjalizowane systemy gaśnicze.

10. Gaśnice stanowią niezwykle istotny element w serwerowniach, zapewniając pierwszą linię obrony przed pożarem. W przypadku wybuchu ognia, mogą szybko i skutecznie stłumić płomienie, minimalizując ryzyko uszkodzeń sprzętu oraz danych przechowywanych w serwerowni.