Polityka prywatności

(INFORMACJE NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W soft.co)

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma 4soft S.A. z zarejestrowaną siedzibą we Wrocławiu, ul. Szewska 3a. Możesz skontaktować się z nami pod adresem: office@4soft Przetwarzamy dane zgodnie z obowiązującym prawem – w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

IW przypadku skorzystania z formularza kontaktowego lub kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail, zachowujemy Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail + wszelkie dodatkowe, opcjonalne informacje, które nam przekazujesz. Przechowujemy Twoje dane wraz ze wszystkimi dodatkowymi dokumentami lub przesłanymi do nas wiadomościami. Dane te są wykorzystywane do nawiązania kontaktu w związku z Twoim pierwotnym zapytaniem. Dane osobowe, które podajesz za pośrednictwem naszej strony internetowej, wykorzystamy celem odpowiedzi na Twoje pytania, utrzymywania sprawnej komunikacji i zapewnienia sprawnej obsługi klienta. Zbieramy je również na potrzeby procesu rekrutacyjnego oraz odpowiadania na podania o pracę.

Kto ma dostęp do moich danych osobowych?

Dostęp do Twoich danych osobowych będą mieli wyłącznie nasi odpowiednio upoważnieni pracownicy objęci klauzulami poufności, w zakresie niezbędnym do wykonywania swoich obowiązków. Możemy również korzystać z niektórych narzędzi do zarządzania, takich jak Dysk Google, DropBox czy innych usług chmurowych, a także z naszego hostingu poczty e-mail. Niemniej, w każdym przypadku narzędzia te zapewniają odpowiedni poziom zabezpieczeń w oparciu o odpowiednie umowy i zabezpieczenia. W przypadku, gdy serwery znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), stosujemy wszelkie wymagane mechanizmy prawne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych danych (klauzule przyjęte na podstawie decyzji Komisji Europejskiej, program Tarcza Prywatności itp.) .

Ikony social media

Facebook. Administrator danych stosuje na swojej stronie ikonę portalu Facebook. Po kliknięciu w ikonę, użytkownik zostanie przeniesiony na fanpage Administratora na Facebooku, na którym obowiązują następujące zasady Polityki prywatności: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0 LinkedIn. Administrator danych stosuje na swojej stronie ikonę portalu LinkedIn. Po kliknięciu w ikonę, użytkownik zostanie przeniesiony na fanpage Administratora na LinkedInie, na którym obowiązują następujące zasady Polityki prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy Twitter. Administrator danych stosuje na swojej stronie ikonę portalu Twitter. Po kliknięciu w ikonę, użytkownik zostanie przeniesiony na fanpage Administratora danych na Twitterze, na którym obowiązują następujące zasady Polityki prywatności: https://twitter.com/en/privacy Instagram. Administrator danych stosuje na swojej stronie ikonę portalu Instagram. Po kliknięciu w ikonę, użytkownik zostanie przeniesiony na fanpage Administratora danych na Instagramie, na którym obowiązują następujące zasady Polityki prywatności: https://privacycenter.instagram.com/policy/?entry_point=ig_help_center_data_policy_redirect YouTube. Administrator danych stosuje na swojej stronie ikonę portalu YouTube. Po kliknięciu w ikonę, użytkownik zostanie przeniesiony na kanał Administratora danych na YouTube, na którym obowiązują następujące zasady Polityki prywatności: https://www.youtube.com/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W sytuacjach opisanych w GDPR, masz prawo: żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; wymagać przenośności danych; wymagać przenośności danych; wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego wycofaniem; wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce tę funkcję pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać, kontaktując się z nami na podany powyżej adres e-mail. Podanie przez Ciebie danych osobowych w korespondencji z nami jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy w związku z ww. korespondencją lub kontaktami powstanie inny cel lub podstawa przetwarzania danych, zostaniesz o tym należycie poinformowany. Zakres przetwarzania danych Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem, wyłącznie w celu i zakresie celu, w jakim zostały pozyskane oraz przez okres realizacji tego celu. Jeżeli przekazałeś nam swoje dane osobowe za pomocą formularza dostępnego na 4soft.co Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji lub kontaktu z Tobą, na podstawie dobrowolnie podanych przez Ciebie danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), na okres nie dłuższy niż 1 rok (o ile nie zajdzie inny cel przetwarzania danych). Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub zostaną poddane profilowaniu. Profilowanie to forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych wykorzystywana do analizowania lub przewidywania kwestii dotyczących danej osoby fizycznej. Jest to na przykład analizowanie wydajności pracy danej osoby, jej sytuacji finansowej, zdrowia, zainteresowań lub lokalizacji. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oznacza podejmowanie decyzji bez udziału człowieka. W praktyce profilowanie często poprzedza zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Co z ciasteczkami? Pliki „cookies” to informacje, które są przesyłane przez serwer i przechowywane na Twoim urządzeniu. Możemy potrzebować tych informacji w celu dostosowania naszego serwisu do sposobu, w jaki z niego korzystasz, oraz w celu zbierania danych statystycznych. Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, możemy zbierać dane o nazwie domeny Twojego dostawcy usług internetowych, typie przeglądarki, typie systemu operacyjnego, adresie IP, odwiedzanych przez Ciebie stronach internetowych, pobranych elementach, a także dane operacyjne lub informacje o lokalizacji urządzenie, z którego korzystasz. Informacje zbierane za pomocą plików cookies są przez nas wykorzystywane wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej Polityce prywatności. Możesz zmienić sposób korzystania z plików „cookies” (w tym również zablokować lub usunąć je) za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że może to uniemożliwić lub utrudnić prawidłowe funkcjonowanie naszej strony internetowej, na przykład poprzez znaczne spowolnienie jej funkcjonowania.

Zmiany w Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności według własnego uznania bez uprzedniego powiadomienia, celem odzwierciedlenia obecnych praktyk. W przypadku gdy zmienimy nasze praktyki dotyczące prywatności, nowa Polityka prywatności zostanie zaktualizowana o te zmiany, a data wejścia w życie zmienionej Polityki prywatności zostanie określona na początku nowej/zmienionej Polityki prywatności.