Wykorzystanie pełnego potencjału zasobów DeFi – Paribus.io

Opracowanie protokołu blockchain dla aplikacji opartej na Zdecentralizowanych Finansach.

Klient

Poznaj Paribus

Jedną z najważniejszych cech technologii blockckchain jest jej zdolność do bezpiecznego przechowywania różnego rodzaju cyfrowych aktywów. Odrębność poszczególnych sieci ogranicza jednak możliwości w zakresie przekazywania i monetyzowania tychże zasobów. Tutaj do akcji wkracza Paribus.io. Firma dostarcza międzyłańcuchowe protokoły wypożyczania dla NFT, poziomu płynności i syntetycznych aktywów. Jednym z celów naszego klienta jest maksymalna interoperacyjność. Dzięki niej posiadacze kryptoaktywów i inwestorzy mogą skupić się na wymianie wartości, a nie na ograniczeniach technicznych. Dlatego projekt działa na Cardano, sieci pozbawionej restrykcji, która umożliwia swobodny przepływ wartości.

wyzwanie

Misją Paribus jest zachowanie agnostyczności łańcucha przy jednoczesnym łączeniu nienumerowanych aktywów na licznych sieciach blockchain. Umożliwia to korzystne dla obu stron transakcje między pożyczkodawcami i pożyczkobiorcami.

Mowa tu o takich usługach jak:
– Pożyczanie i stakowanie syntetycznych aktywów
– pożyczki pod zastaw w NFT
– NFT Staking
– pożyczki pod zastaw w LP
– LP staking
– podział zysku w tokenach PBX

Aby zbudować architekturę i oprogramowanie, które spełni oczekiwania w tym zakresie, niezbędna jest pogłębiona znajomość zdecentralizowanych modeli biznesowych i lata doświadczenia z technologią blockchain. Dlatego zespół Paribus postanowił zasięgnąć wsparcia ze strony 4soft w obszarze doradztwa i usług developmentu.

proces

Nasza współpraca zaczęła się od ewaluacji celów biznesowych klienta i analizy listy planowanych funkcjonalności. Po wstępnej analizie przedstawiliśmy szacunkowy koszt projektu, co pozwoliło naszemu klientowi podjąć decyzje dotyczące zakresu MVP, który mieliśmy zbudować na początku. Mając tę informację, przeszliśmy do projektowania architektury na potrzeby MVP, jak i dalszych wersji produktu uwzględniających integrację z natywnym tokenem PBX Paribus.

W tym samym czasie zbudowaliśmy aplikację stakingową, wykorzystując algorytm Proof of Stake (PoS) do weryfikacji transakcji w ramach danej sieci blockchain. Jej użytkownik może „blokować” i wykładać swoje tokeny i otrzymywać za nie wynagrodzenie. W ramach projektu stworzyliśmy algorytm stakingowy w zgodzie z założeniami biznesowymi twórców, a także front-end aplikacji. Została ona wprowadzona na rynek w grudniu 2021 roku.

Aplikacja ma również rozbudowany backend. W jego skład wchodzi na przykład panel sterowania umożliwiający użytkownikowi wdrażanie podstawowych zmian do parametrów ekosystemu. Na ten moment, taką możliwość ma wyłącznie admin, jednak w przyszłości członek społeczności będzie mógł w ten sposób zarządzać platformą. Użytkownicy będą głosować za pośrednictwem specjalnych tokenów zarządzania (PBX) Im więcej tokenów będzie miał do dyspozycji użytkownik, tym większą wagę będzie mieć jego głos.

Później stworzyliśmy MVP, który musiał uwzględniać kluczowe procesy dla takich biznesów, w tym spłaty pożyczek i kapitału, modele odsetek i upłynnianie. Poza tymi standardowymi operacjami, Paribus ma w planie wprowadzić całkowicie nowatorską funkcję, jaką jest ewaluacja cen dla niewymienialnych tokenów (NFT). Oznacza to, że algorytm będzie w stanie uwzględnić cenę danego NFT, aby mógłby on zostać wykorzystany jako zastaw. Jesteśmy w trakcie rozwoju tej funkcjonalności. Wszystkie produkty będą głęboko zintegrowane z natywnym tokenem PBX.

Goal

Nasze rezultaty

Decorative graphic illustrating the concept of blockchain technology, featuring abstract elements and digital motifs that represent interconnected data blocks and secure cryptographic chains.

Protokół Paribus
Paribus zapewnia posiadaczom kryptoaktywów i inwestorom dostęp do platformy, w ramach której mogą obracać szerokim przekrojem zasobów w zdecentralizowany i pozbawiony ograniczeń sposób.Protokół Paribus został zaprojektowany w taki sposób, aby ewoluował wraz z nowymi klasami kryptoaktywów, odzwierciedlając wartość przechowywaną w rozwijającym się ekosystemie połączonych ze sobą blockchainów. Dzięki takiej konstrukcji, protokół ma generować jeszcze więcej możliwości dla inwestorów.

Token PBX
PBX to natywny token zarządzania Paribus. Jego posiadacze mogą aktywnie decydować o przyszłości platformy poprzez system głosowania, w którym token odgrywa kluczową rolę. Jego głównym zadaniem jest zarządzanie bodźcami i utrzymywanie bezpieczeństwa udziałowców, samego protokołu oraz wewnętrznych zasobów. Posiadacze PBX otrzymują proporcjonalny do ich udziałów procent od opłat wygenerowanych przez protokół. Im więcej mają udziałów, tym wyższy jest ich szczebel w sieci oraz kwoty procentowe, które zarabiają.

Stakowanie w puli płynności
Za pośrednictwem Paribus, użytkownicy otrzymują dostęp do charakterystycznych dla danego rynku puli stakingowych dla tokenów LP z różnych puli płynności opartych na blockchainie. Wiąże się to z następującymi korzyściami:
– opłacalne transakcje
– bardzo wysoka przepustowość
– bezpieczeństwo i wiarygodnośćNa ten moment, Paribus oferuje natywny staking dla tokena PBX w ramach swojej platformy. W dłuższej perspektywie planuje zostać zdecentralizowaną, autonomiczną organizacją – DAO (Decentralised Autonomous Organisation) i przekazać kontrolę nad protokołem posiadaczom PBX za pośrednictwem Governance.

Paribus jest też jednym z pierwszych projektów wykorzystujących smart kontakty Cardano.
Platforma została zbudowana w Solidity, TypeScrpt, Node.js, PostgreSQL i Redis. Koniec końców, zostanie udostępniona jako projekt open source.Procesy developmentu zostały przeprowadzone w metodologii Scrum. Uczestniczyło w nich 7 naszych specjalistów, w tym dwóch developerów Solidity, jeden blockchain front-end developer, specjalista QA, specjalista DevOps, Product Designer i Project Manager.

Rezultaty
Dzięki naszemu doradztwu, klient zyskał szeroką perspektywę przydatną przy doborze funkcji do MVP. Pozwoliło nam to również zaprojektować architekturę w zgodzie z wymaganiami biznesowymi firmy.Nasza aplikacja stakingowa została uruchomiona w grudniu 2021 roku i jej użytkownicy już są nagradzani za uczestnictwo. Na ten moment, testujemy demo MVP i czekamy na start smart kontraktów Cardano. Będziemy aktualizować to case study w miarę postępów projektu.

rekomendacja

Opinia klienta

"Jesteśmy pod wrażeniem tempa pracy 4soft i ich doświadczenia. Działają szybko, dostarczając eksperckiej wiedzy pozyskanej w toku realizacji wielu projektów opartych o technologię blockchain. Posiadają szerokie doświadczenie z zakresu tworzenia oprogramowania, dzięki czemu nie mamy wątpliwości co do dostarczanej jakości pracy. Cieszę się, że udało nam się na nich trafić."

Wilson Davis
COO Paribus.io