Kreowanie możliwości dla startupów DeFi: Colony, akcelerator społecznościowy

Rozwój blockchainowej platformy crowdfundingowej.

Graphic showing gears symbolizing the integration of blockchain, machine learning, and technology.

Technologie

Blockchain
Solidity
Frontend
React
Product Design
DevOps
Project Management
The Graph

Klient

Poznaj Colony

Colony to nowy, oparty na społeczności akcelerator ekosystemowy. Celem jego twórców jest zbudowanie odpowiednio premiowanej bazy dla aplikacji Web3 następnych generacji zbudowanych na Avalanche: otwartej, programowalnej platformy smart-kontraktowej dla zdecentralizowanych aplikacji. W tym celu Colony będzie stopniowo przeobrażać się w zdecentralizowaną organizację (DAO).

Colony jest pierwszym projektem na scenie krypto, stworzonym w rewolucyjnym podejściu Ecosystem Farming, które dostarcza maksimum korzyści zarówno startupom, jak i inwestorom dzięki różnorodności usług.
Ogromny potencjał Colony został szybko dostrzeżony przez branżę krypto. W momencie swojego uruchomienia w grudniu 2021, projekt zdążył już zebrać $21 milionów funduszy na dalszy rozwój.

Wyzwanie

Colony wprowadza innowacje w dynamicznie rozwijającej się branży, co sprowadza się do konkretnych wyzwań technologicznych. Jako akcelerator, Colony będzie lokować kapitał w Avalanche na poczet projektów we wczesnej fazie rozwoju, zapewniać płynność protokołom DeFi, utrzymywać Index na topowych projektach Avalanche i sprawdzać sieci poprzez funkcje stakowania.

Wygenerowana w tych procesach wartość będzie przekierowywana z powrotem do społeczności w formie obustronnego dochodu pasywnego. Ma on pochodzić z Airdrop we wczesnej fazie rozwoju, nagród Validator Program i opłat indeksowych.

zakres

Mechanizmy Colony

Staking

Użytkownicy stawiają 50 tokenów CLY na 20 dni i otrzymują dostęp do DAO (zdecentralizowanej autonomicznej organizacji), która pozwala im korzystać z kontraktów Early Stage. Co za tym idzie, mają oni możliwość brania udziału w następujących po sobie wstępnych wycenach (IDO). Przysługuje im również prawo do otrzymywania tokenów z portfolio Colony. Tokeny te są redystrybuowane w formie Airdrop.

Early Stage

Zestaw kontraktów umożliwiających upoważnionym użytkownikom tokena CLY ponowne wyemitowanie lub przedsprzedaż zewnętrznych tokenów projektowych. Jednocześnie, pozwala on przypieczętowywać kontrakty z emitentami tego tokena w zautomatyzowany sposób. Na proces ten składają się różne fazy. Zanim użytkownicy będą mogli zainwestować w stablecoina, projekt musi zostać zweryfikowany, przegłosowany i skomentowany przez społeczność, a następnie oceniony. Inwestycję zabezpiecza mechanizm wykrywania portfeli wykorzystywanych do manipulacji rynkiem kryptowalut (anti-whale mechanism). Wdrożenie uwzględnia też protokół indeksujący IPFS – The Graph.

Airdrops

Program dystrybucji darmowych tokenów. Colony wysyła tokeny społeczności w zgodzie z umową vestingu. Są one dystrybuowane zgodnie z czasem i rozmiarem tokenów zablokowanych wcześniej przez platformę. Obecnie użytkownicy mogą wybierać spośród 11 projektów w portfolio Colony, których tokeny są przyznawane w ramach DAO.

Vesting

Kontrakt umożliwiający uwolnienie permanentnych lub dyskretnych. Zazwyczaj zawiera w sobie logikę kalkulującą liczbę tokenów, które mogą być wyemitowane dla danego portfela w konkretnym czasie. Najczęściej wykorzystuje się go w sytuacji emisji nowych tokenów celem uniknięcia scenariusza, w którym wszystkie tokeny są upłynniane w tym samym momencie wymiany. Użytkownicy mogą łączyć go z Airdrop i innymi funkcjonalnościami Colony.

Stworzenie pełnoprawnej aplikacji na bazie tych założeń wymaga głębokiej ekspertyzy w zakresie technologii blockchain, jak również specjalistycznych umiejętności w innych obszarach developmentu. Z tego względu firma Colony postanowiła zatrudnić 4soft jako partnera do rozwoju oprogramowania w modelu end-to-end.

proces

Realizacja projektu DeFi

Choć Colony ma ambitne plany na przyszłość, priorytetem w toku naszej współpracy był udany start projektu. Aby z sukcesem wprowadzić aplikację na rynek, musieliśmy zadbać o odpowiedni time-to-market, skupiając się jednocześnie na elastyczności i ponadczasowości rozwiązania. Naszą współpracę rozpoczęliśmy od warsztatów, na samym początku ustalając oczekiwania i potrzeby klienta. Rozrysowaliśmy podczas nich najoptymalniejsze rozwiązania, zarówno z perspektywy biznesowej, jak i technicznej.

Po doborze architektury, przyszedł czas na rozwój oprogramowania. Dużą część zaplecza technologicznego stanowi Solidity. Platforma Colony działa na C-Chain Avalanche blockchain opartym na Ethereum Virtual Machine (EVM). Na potrzeby testowania i wdrożenia, wykorzystujemy Node.js i TypeScript. Front-end również zbudowaliśmy w Node.js, TypeScript i React. Przed wdrożeniem na rynek, priorytetowymi funkcjami było nabywanie uprawnień, stakowanie i dystrybucja airdropów.

Tworząc takie funkcjonalności jak Airdropy czy Staking, inspirowaliśmy się Synthetixem. Tokeny zostały rozplanowane w czasie proporcjonalnie do wysokości zakładu, zmieniającej się wraz z upływem czasu. Nasz zespół miał za zadanie wdrożyć też wiele innych funkcji, jak na przykład autoryzacja 50 tokenów na 20 dni celem utrzymania dostępu do platformy.

Oczywiście, przy rozwoju tak innowacyjnej aplikacji, trudności są czymś naturalnym. Jednej z nich musieliśmy stawić czoła wraz z wprowadzeniem okresowych airdropów na dużą ilość adresów. Standardowa implementacja smart kontraktów generowała ogromne koszty przy takiej objętości danych. Rozwiązaliśmy ten problem, wykorzystując drzewo skrótów (Merkle Tree). Taka struktura danych pozwoliła nam zredukować potencjalne koszty o dziesiątki tysięcy dolarów.

goal

Nasze rezultaty

Dzięki dużemu doświadczeniu w technicznych i biznesowych aspektach DeFi developmentu, zespół 4soft był w stanie wywiązać się ze wszystkich deadline’ów. Co za tym idzie, Colony uruchomiła platformę w oczekiwanym czasie. Okazała się ona ogromnym sukcesem. Po jej wdrożeniu, nasz klient zebrał łącznie 21 milionów dolarów na dalszy rozwój.

Uruchomiona w grudniu 2021 r. platforma, spełnia swoje obietnice. Colony rozpoczęło już wdrażanie kapitału i wsparło ponad piętnaście projektów kwotą 2 milionów dolarów. Zespół 4soft zakończył prace nad zautomatyzowanym procesem inwestycyjnym on-chain, który jest teraz dostępny zarówno dla twórców projektów DeFi, jak i inwestorów.

Rekomendacja

Opinia klienta

"Współpraca z 4soft pozwoliła nam z sukcesem wprowadzić na rynek platformę DeFi w ciągu zaledwie 3 miesięcy i zebrać 21 milionów dolarów funduszy. Dzięki początkowemu warsztatowi uniknęliśmy wielu błędów, które mogłyby narazić nas na spore koszty. Specjaliści 4soft są godni zaufania, a ich management wyższego szczebla czuwa nad partnerską współpracą. Biorąc to pod uwagę, z optymizmem patrzę na przyszłość projektu."

Elie Le Rest
CEO COLONY